Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
İLK GÜN ZARFLARI VE DAMGALARI
İLK GÜN ZARFLARI VE İLK GÜN DAMGALARI
İlk Gün Damgası: Posta pullarının dolaşıma ( Tedavüle ) çıkarıldıkları gün, pulların konusuyla ilgili yerlerdeki Posta işyerlerinde yalnız bu pulların iptalinde kullanılmak üzere yaptırılan ve üzerlerinde konuya ait yazı ve motifler bulunan tarih damgalarıdır.
İlk Gün Posta Damgası: PTT tarafıdan İlk Gün Damgası yapılmayan veya İlk Gün Damgaları yapılmaya başlanmadan evvel Pul serilerinin Zarflara veya bir sayfa kağıta yapıştırılarak dolaşıma çıkdıkları gün herhangi bir posta merkezinde damgalanması ile elde edilmiş, zarflar veya sayfalardır.
1989
1989.01 - Seri no: 716
Ek Baskılı Sürekli Posta Pulları - Atatürk
08.02.1989 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı


1989.02
Seri no: 717
1989.03
Seri no: 718
1989.04
Seri no: 719
1989.05
Seri no: 720
1989.06
Seri no: 721
1989.07
Seri no: 722
1989.08
Seri no: 7231989.09 - Seri no: R039
Ek Baskılı ( Sürşarjlı ) Resmi Posta Pulları
07.06.1989 ve 09.08.1989 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı


1989.10
Seri no: 7241989.11 - Seri no: 625
Ek Baskılı ( Sürşarjlı ) Sürekli Posta Pulu - Atatürk
31.08.1989 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı


1989.12
Seri no: 726
1989.13
Seri no: 727
1989.14
Seri no: 7281989.15
Seri no: 7291989.16 - Seri no: Otomat Pulları 02
Otamat Posta Pulları
28.12.1989 2. Grup Otomat Pullarının İlk Gün Zarfı ve Damgası Yoktur.

İlk Gün Zarfları 1989 Listesi < >


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.