Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 1971 Yılınının ( 5. ) serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
1971.05
Irkcılık ve Irk Ayrımına Karşı Uluslararası Savaş Yılı
1971.05.01
2390-2551-2603
1971.05.02
2391-2552-2604

Pullar aynı kompozisyonda, farklı değerlerde ve renklerde basılmışlardır.
Sunum:
21.03.1971 tarihinde, Irkcılık ve Irk Ayrımına Karşı Uluslararası Savaş Yılı konulu Anma Pulları, 1,00 ETL ( 100 Kuruş ) ve 2,50 ETL ( 250 Kuruş ) olmak üzere toplam 3,50 ETL ( 350 Kuruş ) bedelle, bu pullara ait İlk Gün Zarfı, PTT Meslek Okulları Birliği Yardımlaşma Derneği - Ankara Şubesine ( PTT M.O.B.Y.D. Ankara Şubesi ) yaptırılarak tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Genel Müdürlük Filateli Gişesi, Ulus - Ankara adresinde,
IRKCILIK VE IRK AYIRIMINA KARŞI ULUSLARARASI SAVAŞ YILI - 21.3.1971 - ANKARA

ibareli İlk Gün Damgası ( Özel Posta Damgası ) kullanılmıştır. 1.255 adet İlk Gün Zarfı damgalanmıştır.


Anma Pullarının Değerleri: 1,00 ETL ( 100 Kuruş ) ve 2,50 ETL ( 250 Kuruş ) = 3,50 ETL ( 350 Kuruş )
1 Dolar = 15,15 ETL / 0,23 $
Çıkış Tarihi: 21.03.1971, Son Satış Tarihi: 20.09.1971 ( Postada Sürekli Geçerli )
Basım Adedi: 400.000 Adet 2 puldan oluşan seri, 50 lik tabakalar halinde basılmıştır.
Pulların Boyutu: 36 x 26 mm. - Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans - Türk Matbaası A.Ş. - Ankara
Grafik Tasarım: Ressam Nejat Mazhar Gür

Seri Numarası: 446,
PTT Kodu: 1001, PTT Sayfa:
360
Konu: Irkcılık ve Irk Ayrımına Karşı Uluslararası Savaş Yılı

Irkçılar doğuştan gelen, katılımla geçmiş özelliklerin biyolojik olarak insan davranışını belirlediğine inanan kişilerdir. Irkçılık doktrini, insanın taşıdığı kanın ulusal-etnik kimliğinin belirleyicisi olduğunu iddia eder. Irkçı bir çerçevede insanın değeri bireyliğiyle değil, sözde “ırka özel toplu ulus”un üyeliğiyle tanımlanır. Bilim adamları da dahil olmak üzere, birçok aydın ırkçı yaklaşımı desteklemek için bilimsel olmayan dayanaklar ortaya attı. Houston Chamberlain gibi on dokuzuncu yüzyıl düşünürlerinin Adolf Hitler kuşağı üzerinde önemli bir etkisi vardı.
Irkçı antisemitizmi ( gerçek dışı biyolojik teorilere dayanarak Yahudilere karşı önyargı beslemek ya da nefret etmek ) de içeren ırkçılık Alman Ulusal Sosyalizmi'nin (Nazizm) her zaman ayrılmaz bir parçası olmuştur. Naziler bütün insanlık tarihini farklı ırklardan gelen insanlar arasında biyolojik açıdan belirlenen bir mücadelenin tarihi olarak değerlendirdi. Naziler Marksizm, komünizm, pasifizm ve enternasyonalizmin siyasi eğilimlerin milliyetçiliğe aykırı olduğunu ve tehlikeli Yahudi ırkına ait entelektüalizmi yansıttığı varsayımından yola çıktı. 1931'de SS (Schutzstaffel, Nazi Devleti'nin seçkin koruyucuları) ırk “araştırması” yapmak ve SS askerleri için potansiyel eşlerin uygunluğuna karar vermek için Irk ve Tasfiye Bürosu'nu (Race and Settlement Office) kurdu. Naziler iktidara gelmelerinin ardından, 1935'te Yahudiliğin sözde biyolojik tanımını yapan Nuremberg Yasaları'nı kabul etti.
Irkçı Naziler hastaları genetik açıdan üstün ırklarında ortaya çıkan lekeler olarak görüyor ve bu kişilerin çoğalmasının, kendi Ari ırklarının saflığına karşı bir biyolojik tehdit oluşturduğuna inanıyordu. 1939 yılının son altı ayı boyunca özenli bir planlama ve veri toplama sürecinden sonra, Alman doktorlar Almanya'nın her yerinde hastanelerde kalan engelli kişileri öldürmeye başladı ve buna da güzelleme yaparak “ötenazi” ismini verdiler.
Nazilerin ırkla ilgili teorilerine göre, Almanlar ve diğer Kuzey Avrupalılar daha üstün bir ırktan geliyordu. Bunlar “Aryan-Ari” ırkın taşıyıcısıydılar. II. Dünya Savaşı boyunca Alman doktorlar, Ari ırkın üstünlüğüne ve dolayısıyla diğer ırkların âdiliğine yönelik fiziksel kanıt bulmak amacıyla uydurma tıbbî deneyler yaptılar. Deneyler sırasında Ari ırktan olmayan sayısız kişiyi öldürmelerine karşın, Naziler insanlar arasındaki ırksal biyolojik farklılıklar bulunduğu yönündeki teorilerini destekleyecek kanıtı bulamadılar.
II. Dünya Savaşı sırasında, Nazi yönetimi Polonya ve Sovyet Birliği gibi işgal edilmiş Doğu topraklarında “etnik temizlik” adını verdikleri işe girişti. Nazi politikaları, Avrupalı Yahudilerin soykırımı ve Slav toplumlarının liderliğinin ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere, katliam ve sözde düşman “ırkların” imhasını kapsıyordu. Nazi ırkçılığı, daha önce benzeri görülmemiş bir ölçekte katliamlara yol açtı.

Konu ile ilgili pulları görmek isterseniz Tıklayınız ( İnsan Hakları ).
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
1971 Yılında PTT Meslek Okulları Birliği Yardımlaşma Derneği ( PTT M.O.B.Y.D. ) - Ankara Şubesi
PTT adına İlk Gün Zarfları hazırlayarak dolaşıma sunmuştur.

İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 3,50 ETL ( 350 Kuruş ) + Zarf maliyetidir.
İlk Gün Damgası ( Özel Posta Damgası ) ile 1.255 adet İlk Gün Zarfı damgalanmıştır.

1971.05
Seri no: 446
Kamer
Diğerleri

1953 - 1980 Yılları arasında, PTT dışında çok değişik firmalar İlk Gün Zarfları hazırlamışlardır. PTT 1980 Yılında kendi logosunu kullanmaya başlamıştır. Zarflar bulundukca örnek olarak konulacaktır. Sizde bulunuyorsa tarayıp filateli@pulhane.com adresine e.posta ile gönderirseniz bu sitenin tamamlanmasına yardım etmiş olursunuz. TEŞEKKÜRLER.


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.