Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 1985 Yılınının 7. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
1985.07
16 Türk Devleti - 2
1985.07.01
2888-3111-3106
1985.07.02
2889-3112-3107
1985.07.03
2890-3113-3108
1985.07.04
2891-3114-3109
Sunum:
20.06.1985 tarihinde,
16 Türk Devleti - 2 konulu dört değerli Anma Pulları, 10,00 ETL, 20,ü0 ETL, 70,00 ETL ve 100,00 ETL olmak üzere toplam 200,00 ETL, bu pullara ait İlk Gün Zarfı 225,00 ETL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
20.6.1985 ANKARA - 16 TÜRK DEVLETİ - 2
ibareli İlk Gün Damgası Genel Müdürlük Filateli Gişesi, Ulus - Ankara adresinde kullanılmıştır.

Anma Pullarının Değerleri: 10,00 ETL, 20,00 ETL, 70,00 ETL ve 100,00 ETL = 200,00 ETL
1 Dolar = 534.85 ETL / 0,37 $,
Çıkış Tarihi: 20.06.1985, Son Satış Tarihi. 19.12.1985
Basım Adedi: 600.000 adet, 4 puldan oluşan seri, 100 lük tabakalar halinde basılmıştır.
Pulların Boyutu: 41 x 26 mm. - Dantel: 13,
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans - Türk Matbaası A.Ş - Ankara
Grafik Tasarım: Ethem Çalışkan

Seri Numarası: 660
PTT Kodu: 1001, PTT Sayfa: 576
Konu: 16 Türk Devleti - 2

Göktürk İmparatorluğu: Göktürk İmparatorluğu tarihte ilk defa Türk adı kullanılarak 552 yılında Bumin Kağan tarafından kurulmuştur. Başkentleri Ötüken olup, Orhun Türk alfabesini kul­lanmışlardır. Tarih bilimi bakımından, çok büyük önemi olan Göktürk Kitabeleri ( Orhun Yazıtları ) en büyük hükümdarlarından Bilge Kağan tarafından diktirilmiştir. Göktürk İmparatorluğu 743 yılında Uygur, Karluk ve Basmil Devletleri birliği tarafından yıkılmıştır.
Avar İmparatorluğu: 565 yılında, Orta Avrupa'da Bayan Kağan tarafından kurulmuştur. İmparatorluğun başkenti Orta Macaristan'da bulunmaktaydı. Orhun alfabesini kullanan Avarlar din olarak Gök Tanrı inancını benimsemişlerdir. Zamanlarında dünya altın mevcudunun 2/3 sine sahip olacak kadar altın bakımından zengin olan Avarlar yaptıkları altın ve gümüşten süs eşyalarıyla ün kazanmışlardır. 238 yıl yaşayan İmparatorluk üst üste yapılan savaşlar sonucu eski kuvvetini kaybederek Franklar tarafından 803 yılında ortadan kaldırılmıştır.
Hazar İmparatorluğu: Hazarlar 651 yılında Kırım ile Hazar De­nizi arasındaki bölgede 332 yıl süren bir imparatorluk kurmuşlardır. Başkentleri İtil ( Bugünkü Volga ) nehrinin Hazar Denizi'ne döküldüğü yerde İtil ( Han Balıg ) kentidir. Orhun alfabesi yanında başka alfabeler de kullanmışlardır. Dini tolerans tam anlamıyla yürürlükte tutulduğundan Hazarlar arasında Müslümanlık ile birlikte başka dinler de çok yayılmıştır. Ticaret yollarının kavşak noktasında yerleşik bir bir toplum olarak yaşayan Hazarlar savaşçı oldukları kadar ticari devlet olarak da tarihte ün yapmışlardır. Araplar ve Normanlarla mücadele eden Hazar İmparatorluğu 983 yılında yıkılmıştır.
Uygur Devleti: Uygur Devleti 744 yılında kurulmuştur. 1335 yılına kadar egemenliğini korumuştur. En önemli hükümdar Kutlug Kül Bilge Kağandır. Göktürk alfabesini ve 14 harfli Uygur alfabesini kullanmışlardır. Uygurlar önceleri Şaman dinine inanıyorlarken sonra Mani dinini kabul etmişlerdir. Uygurlar yerleşik düzene geçtikten sonra ekonomi, tarım ve ticarette büyük ilerlemeler kaydetmişlerdir. Yollar ve su kanalları açmış, birçok mimari eser bırakmışlardır. Dokumacılıkta çok ileri giden Uygurlar Çin dahil Asya'nın her yerine kumaş ihraç etmişlerdir. 1335 yılında Moğol İmparatorluğu'na katılmıştır
Pulların konusu ile ilgili bilgiler Prof. Dr. Bahattin ögel ve Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli'den sağlanmıştır.

Konu ile ilgili pulları görmek isterseniz Tıklayınız.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 225,00 ETL dir.


1985.07
Seri no: 660
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.