Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 1986 Yılınının 6. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
1986.06
16 Türk Devleti - 3
1986.06.01
2923-3146-3141
1986.06.02
2924-3147-3142
1986.06.03
2925-3148-3143
1986.06.04
2926-3149-3144
Sunum:
20.06.1986 tarihinde,
16 Türk Devleti - 3 konulu dört değerli Anma Pulları, 10,00 ETL, 20,00 ETL, 100,00 ETL ve 120,00 ETL olmak üzere toplam 250,00 ETL, bu pullara ait İlk Gün Zarfı 275,00 ETL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
20.6.1986 ANKARA - 16 TÜRK DEVLETİ - 3

ibareli İlk Gün Damgası Genel Müdürlük Filateli Gişesi, Ulus - Ankara adresinde kullanılmıştır.

Anma Pullarının Değerleri: 10,00 ETL, 20,00 ETL, 100,00 ETL ve 120,00 ETL = 250,00 ETL
1 Dolar = 687,58 ETL / 0,36 $,
Çıkış Tarihi: 20.06.1986, Son Satış Tarihi. 19.12.1986
Basım Adedi: 600.000 adet, 4 puldan oluşan seri, 100 lük tabakalar halinde basılmıştır.
Pulların Boyutu: 41 x 26 mm. - Dantel: 13,
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans - Türk Matbaası A.Ş - Ankara
Grafik Tasarım: Ethem Çalışkan

Seri Numarası: 676
PTT Kodu: 1001, PTT Sayfa: 592
Konu: 16 Türk Devleti - 3

Karahanlılar Devleti ( 840 - 1212 ): Kurucusu Bilge Kül Kadır Han'dır. Asya'da Hotan'dan Ceyhun nehrine kadar uzanan topraklar üzerinde hüküm süren Karahanlılar, ilk Müslüman Türk Devletidir. Başkenti Kaşgar'dır. Uygur kültürünü İslam kültürü ile birleştiren Karahanlıların yazı dili Türkçe ve Arapça idi. Karahanlılar Devleti kardeş kavgaları yüzünden ikiye ayrıldıktan sonra, Doğu kolu 1211'de MoğolIar, Batı kolu 1212'de Harezmşahlar tarafından yıkılmıştır.
Gazneliler Devleti ( 963 - 1183 ): Kurucusu Alp Tekin'dir. Bugünkü İran, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzeyinde hüküm sürmüş Türk - İslam devletidir. Başkenti Gazne'dir. Türk - İslam Kültürü hâkim olan Gaznelilerde yazı dili Türkçe, Arapça ve Farsça idi. İslamiyetin Hindistan'a girişi Gaznelilerin yardımı ile olmuştur. 1040 yılında Dandanakan savaşında Selçuklular'a yenildikten sonra zayıflamaya başlayan Gazneliler, Afgan yerlilerinden Gurlular tarafından yıkılmıştır.
Büyük Selçuklu Devleti ( 1040 - 1157 ): Kurucusu, Oğuzların Kınık Boyundan Selçuk Bey'dir. Doğu Türkistan'dan ve Aral gölü bozkırlarından, indus nehri ve Hind Okyanusu sahillerine Kafkaslar'a Anadolu'da Boğaziçine, Ege kıyılarına, Mısır'a, Hicaz'a, Yemen'e ve Aden'e kadar olan topraklar üzerinde hüküm sürmüş Büyük Türk - İslam Devletidir. Başkentleri Cend ve daha sonra Rey'dir. Türk - İslam Kültürünün hakim olduğu Selçuklularda yazı dili, Türkçe, Arapça ve Farsça idi. Dünyanın ilk üniversitesi sayılan Nizamiye Medresesi ünlü hükümdar Sultan Alparslan'ın emriyle Bağdat'ta kurulmuştur. Büyük Selçuklu Devleti, 1092 yılında Sultan Melikşah'ın ölümüyle 4'e ayrılmış, Devletin devamı sayılan Irak - Horasan Selçukluları Sultan Sencer'in ölümünden ( 1157 ) sonra Harezmşahlar tarafından yıkılmıştır.
Harezmşahlar Devleti ( 1157 - 1231 ): Kurucusu, Muhammed Harezmşah'tır. Bugünkü, İran, Güney Kafkasya, Dağıstan, Umman, Afganistan, Maveraünnehir, Harezm, Balkaş ve Aral Gölü'nun bulunduğu topraklarda hüküm sürmüş Türk - İslam Devletidir. Başkenti Gürgenç'tir. Türk - İslam kültürünün hakim olduğu Harezmşahlar da yazı dili Türkçe, Arapça ve Farsça idi. Harezmşahlar Devleti iç siyasi çekişmeleri yüzünden zayıflayarak sonunda Cengiz Han tarafından yıkılmıştır. ( 1231 )

Konu ile ilgili pulları görmek isterseniz Tıklayınız.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 275,00 ETL dir.


1986.06
Seri no: 676
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.