Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 1997 Yılınının 10. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
1997.10
Geleneksel Türk Evleri 1997

1997.10.01
3284-3551-3515
1997.10.02
3285-3552-3516
1997.10.03
3286-3553-3517
1997.10.04
3287-3554-3518
Sunum:
07.07.1997 tarihinde, Geleneksel Türk Evleri konulu dört değerli Anma Pulları, 25.000,00 ETL, 40.000,00 ETL, 80.000,00 ETL ve 100.000,00 ETL olmak üzere toplam 245.000,00 ETL, bu anma puluna ait İlk Gün Zarfı 255.000,00 ETL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Geleneksel Türk Evleri 07.07.1997 İstanbul

ibareli İlk Gün Damgası Genel Müdürlük Filateli Gişesi, Ulus - Ankara adresinde kullanılmıştır.


Anma Pullarının Değerleri: 25.000,00 ETL, 40.000,00 ETL, 80.000,00 ETL ve 100.000,00 ETL = 245.000,00 ETL
1 Dolar = 150.410,00 ETL / 1,63 $,
Çıkış Tarihi: 07.07.1997, Son Satış Tarihi: 07.01.1998
Basım Adedi: 600.000 adet, 4 adet puldan oluşan seri.
Pulların Boyutu: 26 x 41 mm. 41 x 26 mm. - Dantel: 13,
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Gaye Matbaası A.Ş - Ankara
Grafik Tasarım: Kaya Dinçer

Seri Numarası: 838
PTT Kodu: 100175, PTT Sayfa: 760
Konu: Geleneksel Türk Evleri - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Evleri

MARDİN EVLERİ: Güneydeki Mezopotamya Ovası'na bakan eğimli bir arazide, topografyayı değerlendirerek yerleşen Mardin evleri, avlulu giriş katı ve önü teraslı diğer katlardan oluşur. Sokaktan kalın yüksek taş duvarlar ile ayrılan Mardin Evi'ne giriş, anıtsal nitelikteki kapılar ile sağlanır. Avlu çevresinde gelişmiş olan giriş katında, mutfak, depolar ve ahır gibi servis mekanları, üst katlarda ise oda, baş oda, işlik, kiler gibi kapalı mekanların yanısıra revak ve eyvan gibİ yarı açık mekanlar yer alır. Evlerin ana yapı malzemesi kesme taş örgü ya da sandık duvar tekniğinde kullanılan sarı kalker taşıdır. Cephelerde yer alan ince bezemeler, bu taşın sunduğu zengin olanaklarla sağlanan özelliklerden biridir.
KEMALİYE (EĞİN) EVLERİ: Fırat Nehri’nin vadisi boyunca setlendirilmiş olan arazide yer alan Kemaliye evleri, yerleşim alanının sınırlı olması ve arazinin eğimi nedeni ile, yatayda yaylamadığından, çok katlı olarak gelişmiştir. Üç veya dört katlı evlerde kaçak adı verilen en üst kat dışında her katta eve doğrudan giriş vardır, zemin ve üst kat kavramları ortadan kalkmıştır. Geleneksel Türk evinde oturma mekanlarının yer aldığı üst kat, Kemaliye evlerinde, yol ile ilişkisi bağlamında, çoğu zaman zemin kat konumunda olabilmektedir. Nehri görecek şekilde yönlenmiş olan bu evlerde her katta ön cephede oturma odaları, arka cephede ise servis mekanları yer alır. Evlerin doğal zemine oturan yer katı ahşap hatıllı taş duvar örgüsü ile yığma sistemde inşa edilmiştir. Bu katın üstündeki çıkmalarla dışarıya taşırılmış ana kat ise, kerpiç dolgulu ahşap karkas sistemde yapılmış, üzeri düşey olarak ahşap ile kaplanmıştır. Evler düz damlıdır, damlar servis mekanları olarak kullanılır.
URFA EVLERİ: Düz bir arazide, yaygın bir düzende biçimlenen Urfa Evleri, bir avlu etrafında gelişen bir ya da iki katlı yapılardır. Her biri küçük birer sarayı andıran evler, masif ve yüksek taş duvarları ve düzgün bir plan şemasına bağlı olmayan mekanları ile yapı adaları oluşturur. Urfa evlerinin temel özelliği tonozla örtülü yarı açık bir mekan olan eyvandır. En önemli oturma mekanı olan baş odaların üst katta sokağa doğru taşan çıkmaları, sokak dokusunun özgün elemanlardır. Evlerde taş malzemeye dayalı yığma sistem kullanılmıştır. Kesme taş örgülü duvar yüzeylerindeki bezemeler de aynı malzemedendir.
DİYARBAKIR EVLERİ: Düz bir arazide yerleşmiş olan Diyarbakır evleri avlu çevresinde gelişir. Avlu ortasında bir havuz, etrafında da eyvanlar yer alır. Eyvanlar yazın yaşanan yarı açık mekanlar olduğundan kuzeye dönüktür. Evlerin sokağa bakan yüzleri genellikle masif taş duvarlardır. Zemin katta pencere yok gibidir. Ancak üst katlarda bindirmeli taş konsollarla sokağa taşan cumbalarda yan pencereler önem kazanır. Evlerde en önemli oda, harem ile selamlık bölümünü birbirine bağlayan mabeyndir. Ana mekanlar birinci katta yer alır, alt katlarda ise soğukluk ve kiler gibi servis mekanları bulunur. Kesme taş örgü duvarlarda açık renkli taşlar ile yapılmış bezemeler görülür.

Bu pullara ait bilgi ve belgeler, Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği başkanı Perihan Balcı, Doç. Dr. Füsun Alioğlu, Yrd. Doç. Dr. Berrin Alper ve Dr. Mehmet Alper’den sağlanmış, kompozisyonlar ise Doç. Dr. Kaya Dinçer tarafından hazırlanmıştır.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 255.000,00 ETL dir.


1997.08
Seri no: 838
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.