Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2000 Yılınının 8. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2000.08
Yörükler ve Yaylalar
2000.08.B01
3381-B048-B50

2000.08.01
3381/1-3670-3621
2000.08.02
3381/2.3671.3622
2000.08.03
3381/3.3672.3623
2000.08.04
3381/4.3673.3624

Pullar ayrıca tabaka halinde basılmamıştır.
Sunum:
20.06.2000 tarihinde, Yörükler ve Yaylalar konulu dört değerli Anma Bloğu, 300.000,00 ETL, 300.000,00 ETL, 300.000.- ETL ve 300.000,00 ETL olmak üzere toplam 1.200.000,00 ETL, bu bloğa ait İlk Gün Zarfı 1.250.000,00 ETL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Yörükler ve Yaylalar  20.06.2000 Ankara
ibareli İlk Gün Damgası Genel Müdürlük Filateli Gişesi, Ulus - Ankara adresinde kullanılmıştır.

Anma Bloğunun Değerleri: 300.000,00 ETL, 300.000,00 ETL, 300.000,00 ETL ve 300.000,00 ETL = 1.200.000,00 ETL
1 Dolar = 618.991,00 ETL / 1,94 $,
Çıkış Tarihi: 20.06.2000, Son Satış Tarihi: 20.12.2000
Basım Adedi: 300.000 Adet 4 puldan oluşan, Blok seri,
Blokların Boyutu: 108 x 78 mm. Pulların Boyutu: 41 x 26 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans - Türk A. Ş. Ankara
Grafik Tasarım: Pınar Dinçer

Seri Numarası: 877
PTT Kodu: 1004 – 16, PTT Sayfa: 804
Konu: Yörükler ve Yaylalar

Yörük tabiri Anadolu'da ve Rumeli'de hayvancılıkla geçinen konar göçer Oğuz Türkleri için kullanılmıştır.
Yörükler asırlar boyu hayatlarını yazın yaylalarda, kışın ise kışlaklarda geçirmişlerdir. Baharla birlikte eşyalarını toparlayıp, develerini ve yük hayvanlarını küçük çanlarla, kilimlerle süsleyip yaylalara giderken bu yolculuklarını bir şenliğe dönüştürmüşlerdir. Çadırlar, kilimler, yayıklar, develer, atlar, koyun ve keçiler Yörük kültürünün ayrılmaz bir parçası olmuştur.
Geleneklerini yüzyıllarca koruyan göçerlerin, kışlakları zamanla evlere, yaylaları tarlaya dönüşünce, Yörüklerinde hayat tarzı değişmiştir. Tüm bu değişimlere rağmen Yörüklerin büyük bir kısmı hala yayla geleneğini sürdürmektedir.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 1.250.000,00 ETL dir.
Zarfın Basım Adeti: 2.5002000.08
Seri no: 877
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.