Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2000 Yılınının 7. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2000.07
Dünya Çevre Günü
( Kuşlar )
2000.07.B01
3379-B046-B048
2000.07.B02
3380-B047-B049

2000.07.01
3379/1-3666-3617
2000.07.02
3379/2-3667-3618
2000.07.03
3380/1-3668-3619
2000.07.04
3380/2-3669-3620

Pullar ayrıca tabaka halinde basılmamıştır.
Sunum:
05.06.2000 tarihinde, Dünya Çevre Günü - Kuşlar konulu ikişer değerli Anma Blokları, 275.000,00 ETL + 275.000,00 ETL = 550.000,00 ETL ve 275.000,00 ETL + 275.000,00 ETL = 550.000,00 ETL olmak üzere toplam 1,100.000,00 ETL, bu bloklara ait İlk Gün Zarfları 600.000,00 ETL ve 600.000,00 ETL olmak üzere toplam 1.200.000,00 ETL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Dünya Çevre Günü - Kuşlar  05.06.2000 Ankara
ibareli İlk Gün Damgası Genel Müdürlük Filateli Gişesi, Ulus - Ankara adresinde kullanılmıştır.

Anma Bloklarının Değerleri: 275.000,00 ETL + 275.000,00 ETL= 550.000,00 ETL ve 275.000,00 ETL+ 275.000,00 ETL= 550.000,00 ETL = 1.100.000,00 ETL
1 Dolar = 617.218,00 ETL / 1,78 $,
Çıkış Tarihi: 05.06.2000, Son Satış Tarihi: 05.12.2000
Basım Adedi: 300.000 Adet 2 şer puldan oluşan, 2 Bloklu seri,
Blokların Boyutu: 108 x 70 mm. Pulların Boyutu: 36 x 36 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans - Türk A. Ş. Ankara
Grafik Tasarım: Necla Göksu

Seri Numarası: 876
PTT Kodu: 1004 – 14, PTT Sayfa: 803
Konu: Dünya Çevre Günü - Kuşlar

Şah kartal ( Aqui!a heliaca ): Kıyı bölgelerimizin İç Anadolu’ya bakan orman ve ağaçlık yerlerinde görülür. Ormanların yerini bozkıra bıraktığı alanları yuvalanma ve beslenme açısından tercih eder. Yuvasını genellikle yaşlı ve iğne yapraklı ağaçlar üzerinde kurar. Besininin büyük kısmını kemiriciler ve diğer küçük memeli hayvanlar oluşturur. Boyları 85-90 cm. kadardır.
Yeşil ağaçkakan ( Picus viridis ): Türkiye’de özellikle geniş yapraklı ağaçların hakim olduğu ormanlık bölgelerde görülür. Daha az olmak üzere iğne yapraklı ormanlarda da bulunur. Hemen tamamen ağaçlarda yaşayan böceklerle beslenir. Yuvalarını ağaç kovuklarında yaparlar. Boyları 30-33 cm. kadardır.
Dikkuyruk ( Oxyura leucocephala ): iç ve Doğu Anadolu'nun bozkırlarında bulunan sulak alanlarda yaşarlar. Burdur Gölü nesli tehlikede olan bu ördek türünün en önemli kışlama alanıdır. Yuvalarını geniş sazlıklar içinde yaparlar. Besin kaynakları bitkisel ve hayvansaldır. Boyları 47-50 cm. kadardır.
Kılıçgaga ( Recurvirosta avosetta ):
İç ve kıyı bölgelerimizdeki tuzlu ve sodalı sulak alanlarda yaşarlar. Yuvalarını genellikle insan ayağından ve karada yaşayan yırtıcı hayvanların kolay ulaşamayacağı adalarda yerde yaparlar. Yukarı doğru eğik gagalarıyla sığ sularda yaşayan kurtçuk, böcek ve kabuklu hayvanları yiyerek beslenirler. Boyları 39-40 cm. kadardır.

Konu ile ilgili pulları görmek isterseniz Tıklayınız. ( Dünya Çevre Günü )
Konu ile ilgili pulları görmek isterseniz Tıklayınız. ( Kuşlar )
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfların herbirinin Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 1.200.000,00 ETL dir.
Zarfın Basım Adeti: 2.500 ( Herbiri )


2000.07
Seri no: 876
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.