Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2001 Yılınının 12. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2001.12
Kültür Varlıklarımız 2001
Türbeler
2001.12.01
3441-3737-3686
2001.12.02
3442-3738-3687
2001.12.03
3443-3739-3688
2001.12.04
3444-3740-3689
Sunum:
15.10.2001 tarihinde, Kültür Varlıklarımız 2001 - Türbeler konulu dört değerli Anma Pulları 300.000,00 ETL, 300.000,00 ETL, 450.000,00 ETL ve 500.000,00 ETL olmak üzere toplam 1.550.000,00 ETL, bu pullara ait İlk Gün Zarfı 1.600.000,00 ETL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus-Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Bütün filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Kültür Varlıklarımız15.10.2001 Ankara
ibareli İlk Gün Damgası Genel Müdürlük Filateli Gişesi, Ulus, Ankara adresinde kullanılmıştır.

Anma Pullarının Değerleri: 300.000,00 ETL, 300.000,00 ETL, 450.000,00 ETL ve 500.000,00 ETL = 1.550.000,00 ETL
1 Dolar = 1.606.109,00 ETL / 0,96 $
Çıkış Tarihi: 15.10.2001
, Son Satış Tarihi: 15.04.2002
Basım Adedi:
600.000 Adet 4 puldan oluşan seri,
Pulların Boyutu: 41 x 26 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans - Türk A. Ş. Ankara
Grafik Tasarım: Bülent Ateş

Seri Numarası: 895
PTT Kodu: 1001 – 119, PTT Sayfa: 831
Konu: Kültür Varlıklarımız 2001 - Türbeler

ŞİRVANŞAHLAR SARAYI: Bakü kalesinde önemli bir mimari topluluk olan Şirvanşahlar Saray külliyesi, XV yy. sonlarından XVI. yy başlarına kadar eklenen çeşitli bölümlerden meydana gelmiştir. Şirvanşahlar Saray külliyesi, mimari olarak kuzeye doğru çıkıntılı alçak sütunlar ve sivri kemerli sundurma ile geniş bir avluya sahip bulunmaktadır. Avlunun ortasında sekizgen biçiminde etrafı düz çatılı üzeri kubbe ile örtülü bir yapı yükselmektedir. Divanhane olarak anılan bu bölüm XV yy. da yapılmıştır. Keykubat camii, Seyit Yahya Bakuvi kümbeti, Saray camii ve III. Murat’ın dış ( Tak ) kapı kitabesi külliyenin önemli bölümlerindendir.
SULTAN TEKEŞ TÜRBESİ:
Türkmenistan’da bulunan Sultan Tekeş Türbesinin X1I - XIII yy’lar arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Plan ve mekan anlayışı açısından türbeler, bölgeler ve kültür açısından farklılıklar arz eder. Sultan Tekeş Türbesi kare planlı, içten kubbeli dışta sivri ve konik külahlı bir yapıya sahiptir. Ürgenç’te Harzemşahlar devrinden kalan diğer yapı türlerine göre daha iyi korunmuştur.
TİMUR TÜRBESİ:
Timur 1336 - 1405 yılları arasında yaşamış olup kendi adıyla anılan İmparatorluğunun kurucusudur. Semerkant’ta bulunan türbesi döneminin en seçkin mimari örneklerindendir. Dıştan sekizgen, içten kare planlı özelliğe sahip olup, silindirik kasnak üzerine yivli bir dış kubbe ile örtülmüştür. En belirgin özelliği ise 34 metre yüksekliğindeki kubbesidir. Çift kubbe yapısı ile abidevi bir görüntü sergileyen türbenin dış kapı girişinin iki tarafında yükselen minareler 1860 - 1903 yıllarında yıkılmıştır. Timur’un türbe içindeki lahiti koyu yeşil yeşim taşından yapılmış, ayrıca kubbe kasnağına birkaç metre boyunda harflerle ayetler yazılmış olup, türbenin içi kıymetli çinilerle süslenmiştir. Türbedeki çinilerin renkleri firuze, süslemeler ise altın yaldızlıdır.
YILDIRIM BEYAZIT TÜRBESİ: 1360-1403 yılları arasında yaşamış, IV. Osmanlı padişahıdır. Kendisi hayatta iken yapımına başlanan ve Çelebi Mehmet döneminde tamamlanan külliye, kültür varlıklarımızın en seçkin örnekleri arasında yer almaktadır. Külliye içerisinde Yıldırım Beyazıt türbesi, Medrese, Darüşşifâ ( İlk Osmanlı Hastanesi ), Hamam yer almaktadır. Türbe kapısı beyaz mermerden, duvarları iki sıra tuğla bir sıra taştan inşa edilmiş olup Yıldırım Beyazıt’ın sandukası türbe içerisinde pirinç parmaklıkla çevrilmiştir.

Konu ile ilgili pulları görmek isterseniz Tıklayınız.

İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 1.600.000,00 ETL dir.2001.12
Seri no: 895
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.