Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2008 Yılınının 7. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2008.07
Kaşgarlı Mahmut 1000. Doğum Yıldönümü
( Ek Değerli )
2008.07.01
3752.4150.4059
2008.07.02
3753.4151.4060
Sunum:
10.04.2008 tarihinde Kaşgarlı Mahmut 1000. Doğum Yıl Dönümü konulu iki Anma Pulları ( Ek Değerli )
0,65 + 0,10 YTL ve 0,80 + 0,10 YTL olmak üzere toplam 1,65 YTL ile bu pullara ait İlk Gün Zarfı 2,00 YTL bedelle, söz konusu anma pulları, tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde, ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulmuştur.

Filatelik ürünlerin satışı ile birlikte aynı tarihte,
Kaşgarlı Mahmut 1000. Doğum Yıl Dönümü 10.04.08 Ankara
ibareli İlk Gün Damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü, Filateli Gişesi Ulus-Ankara adresinde kulanılmıştır.

Anma Pullarının Değerleri: 0,65 + 0,10 YTL, 0,80 + 0,10 YTL =  1,65 YTL
1 Dolar = 1,3129 - 1,26 $,  1 Euro = 2,0840 - 0,79 €
Çıkış Tarihi: 10.04.2008, Son Satış Tarihi: Tükeninceye Kadar
Basım Adedi: 100.000 Adet 2 puldan oluşan seri
Pulların Boyutu: 36 x 52 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Fersa Ofset Ltd.
Grafik Tasarım: Gülten Yeğenağa

Seri Numarası: 1009
PTT Kodu: 1001 – 211, PTT Sayfa: 962
Konu: Kaşgarlı Mahmut 1000. Doğum Yıldönümü

Büyük Türk dil bilgini Kaşgarlı Mahmut 1008 yılında Kaşgar'da doğmuş, İslamiyet'in kabulünden sonra Türk milliyetçiliğinin ilk temsilcisi olarak tarihe geçmiştir. Hayatı hakkında kesin ve ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Karahanlı soyuna bağlı bir aileden geldiği, iyi bir eğitim aldıktan sonra kendini Türk dili incelemelerine adadığı, İslamiyet'le ilgili bilimsel çalışmalar yaptığı, Arapça ve Farsçayı da çok iyi öğrendiği bilinmektedir.
Türk Sözlüğünün Divanı anlamına gelen Kaşgarlı Mahmut'un "Divanü Lugati't-Türk" adlı kitabı, yalnız bir sözlük değil, İslamiyet öncesi Türk edebiyatını, tarihini, coğrafyasını, folklorunu, mitolojisini aydınlatan ansiklopedik nitelikteki ilk eserdir. Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazıldığı bilinmektedir. 1073-1077 tarihleri arasında Bağdat’ta yazılmış olan bu eserin ekinde yer alan dünya haritasında Türklerin yerleştikleri bölgeler ile komşuları olan ülkeler ve milletler gösterilmiştir.
Kaşgarlı Mahmut'un ilk Türk Dilbilgisi kitabı olarak kabul edilen Kitabu Cevahir-ün Nahv fi Lügati't- Türk adlı eseri henüz bulunamamıştır.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Zarfının Satışa Sunulduğu Günkü Değeri 2,00 TL dir.


2008.07
Seri no: 10092004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.