Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2009 Yılınının 7. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2009.07
Türkiye - Portekiz Ortak Konulu Pullar
( Çiniler )
20090701
20090702
2009.07.01
3813-4238-4135
2009.07.02
3814-4239-4136

Portekiz Pulları
Sunum:
12.05.2009 tarihinde, Türkiye Portekiz Ortak Konulu iki değerli Anma Pulları 0,80 TL ve 0,85 TL olmak üzere toplam 1,65 TL bedelle, bu pullara ait İlk Gün Zarfı 2,00 TL bedelle abone sayısı kadar tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulmuştur.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Türkiye Portekiz Ortak Konulu Pul 12.05.2009 ANKARA
ibareli İlk Gün Damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü, Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi-Ankara adresinde kullanılmıştır.

Portekiz Posta İdaresince Basılan Pulların 5000 adedi 2,00 TL bedelle Ankara PTT Başmüdürlüğü, Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi-Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Türkiye ve Portekizce basılan 4 adet Ortak Konulu Anma Pulları ve 2 adet Seri Numaralı Maksimim Kartlardan oluşan Türkiye Portekiz konulu Portföy hazırlanarak 10,00 TL bedelle satışa sunulmuştur.

Anma Pullarının Değerleri: 0,80 TL, 0,85 TL =  1,65 TL
1 Dolar = 1,5648 - 1,05 $,  1 Euro = 2,1365 - 0,77 €
Çıkış Tarihi: 12.05.2009, Son Satış Tarihi: Tükeninceye Kadar
Basım Adedi: 250.000 Adet 2 puldan oluşan seri
Pulların Boyutu: 52 x 36 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans - Türk A.Ş.
Grafik Tasarım: Bülent Ateş

Seri Numarası: 1030
PTT Kodu: 1001 – 229, PTT Sayfa: 986
Konu: Türkiye Portekiz

Türkiye-Portekiz ilişkileri yüzyıllar öncesinden bu güne uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Dünya tarihini etkileyen iki büyük ulus bulundukları coğrafyalarda büyük medeniyetler kurup yeni keşifler yaparak insanlığa yeni ufuklar kazandırmışlardır. Günümüzde Türkiye ile Portekiz arasındaki diplomatik ilişkilerin dostane bir şekilde sürdürülmesi giderek artan temaslarla ve yapılan ortak projelerle hız kazanmaktadır.
İki ülkenin kültür mirasını yansıtan ortak konulu pullarda tarihi değeri olan seramiklere yer verilmiştir.
Machado de Castro Milli Müzesi Coimbra’da sergilenmekte olan 17. yüzyıla ait mavi boyanın yoğun olarak kullanıldığı Portekiz Seramiğinin gövdesi üst ve alt sınır oluşturacak biçimde beyaz bir şerit ile iki tarafa bölünmüştür. Üst tarafı her parçasında yarım gül ve kenger yaprağı biçiminde süslemelerle kaplı olan bölümlere ayrılmıştır. Alt tarafı ise yine farklı parçalar halinde bölümlendirilmiş küçük sütunlar halinde değişik şekillendirilmiş sitilize bitki motifleri ve kenger yaprakları içeren alternatif dörtgen şekilleriyle bezemelidir.
Ülkemizin seramik sanatını yansıtan eser İstanbul Arkeoloji Müzeleri Çinili Köşkte sergilenmekte olan 16. yüzyıla ait İznik cami kandilidir. Türk çini sanatının nadide örneğini temsil eden seramiğin gövdesinin üst kısmında -onarımlı- üç kulpu bulunmaktadır. Birçok renklerle bezenmiş olan kandilin gövdesinin üst kısmını kulp aralarına yerleştirilmiş etrafı kırmızı ortası beyaz yarım çiçek bordürüyle süslü üç iri kabara doldurmakta olup, gövdeyi kırmızı ve yeşil dolgulu iri beyaz yapraklı dallar süslemektedir.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 2,00 TL dir.

200907

2009.07
Seri no: 1030

200907

Maksimum Kartlar
2009.01 -02
Türkiye - Portekiz Ortak Konulu

200007mk1

200907mk2
Kartların Arka Yüzü
Türkiye Portekiz Ortak ( Çiniler ) Konulu olarak basılan 2 adet
Aynı Seri Numaralı Maksimim Kartları bir Portföy içerisinde 10,00 TL bedelle satışa sunulmuştur.
Kartların Boyutu: 156 x 105 mm.

Maksimum Kartlar Listesi
Pul Portföyleri
Türkiye - Portekiz Ortak Konulu Portföyü

Türkiye ve Portekizce basılan 4 adet Ortak Konulu Anma Pulları ve 2 Adet Aynı Seri Numaralı Maksimim Kartlar'dan oluşan
Türkiye Portekiz Ortak Konulu Portföy hazırlanarak 10,00 TL bedelle satışa sunulmuştur.
Portföyün Boyutu: 180 x 180 mm. 2 Sayfa 360 x 180 mm.
Portföyler Listesi


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.