Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2009 Yılınının 8. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2009.08
Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının ve
Ulusal Kongrelerin 90. Yılı
200908b2
2009.08.B02
3815-B074-B076

20090801
20090802
20090803
20090804
2009.08.01
3815/1.4240.4137
2009.08.02
3815/2.4241.4138 
2009.08.03
3815/3.4242.4139 
2009.08.04
3815/4.4243.4140 

Pullar ayrıca tabaka halinde basılmamıştır. 
Sunum:
19.05.2009 tarihinde, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ve Ulusal Kongrelerin 90. Yılı konulu dört değerli Anma Bloğu 0,80 TL, 0,65 TL, 0,65 TL ve 0,25 TL olmak üzere toplam 2,35 TL bedelle, bu bloğa ait bu İlk Gün Zarfı 2,70 TL bedelle abone sayısı kadar tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulmuştur.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının ve Ulusal kongrelerin 90. Yılı 19.05.2009 SAMSUN
i
bareli İlk Gün Damgası Samsun PTT Merkez Müdürlüğü, SAMSUN adresinde adresinde kullanılmıştır.

Anma Bloğunun Değeri: 0,80 TL, 0,65 TL, 0,65 TL, 0,25 TL =  2,35 TL
1 Dolar = 1,5654 - 1,50 $,  1 Euro = 2,1087 - 1,11 €
Çıkış Tarihi: 19.05.2009, Son Satış Tarihi: Tükeninceye Kadar
Basım Adedi: 100.000 Adet 4 puldan oluşan Blok seri
Bloğun Boyutu:130 x 65 mm. Pulların Boyutu: 26 x 41 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans - Türk A.Ş.
Grafik Tasarım: Bekir Gürgen

Seri Numarası: 1031
PTT Kodu: 1004 – 35, PTT Sayfa: 987
Konu: Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ve Ulusal Kongrelerin 90. Yılı

Birinci dünya savaşının sonunda savaşın galip devletleri ile Osmanlı devleti arasında Mondoros Mütarekesi imzalanmış, ordunun büyük kısmı dağıtılmış, İtalyan, Fransız ve ingilizlerden oluşan İtilaf devletleri orduları Anadolu’nun birçok ilini işgal etmiş, İzmir, Aydın ve Manisa Yunan ordularına bırakılmıştı. Mustafa Kemal Paşa Anadolu’nun birçok ilinin ve İstanbul’un itilaf devletleri ordularınca işgal edildiği bir tarih olan 19 Mayıs 1919’da Bandırma vapuru ile Samsun’a çıktı. Türk Milletinin kaderini kökten değiştiren bir tarih olan 19 Mayıs 1919 Türk Kurtuluş Savaşının başlangıcı ve ileride kurulacak olan bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin gerçekleştirilmesi için atılmış en büyük adımdır.
Amasya Tamimi: Türk milli mücadele hareketinin ilk önemli adımı olan Amasya Tamimi 20 Haziran 1919 tarihinde tüm dünyaya ilan edilmiştir. Tamimde “vatanın bütünlüğü ve milletin istiklalinin tehlikede olduğu, milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağı” tespit edilmiş, ilk kez milli egemenliğe dayalı bir yönetimden bahsedilmiş ve işgal devletleri ile işbirliği yapan İstanbul hükümeti yok sayılmıştır. Türk milleti işgalci güçlere karşı mücadeleye çağırılmıştır. Kurtarıcı olarak görülen padişah, hilafet, manda ve himaye düşüncesinin yerini millet ve milliyetçilik düşüncesi almıştır. Amasya Tamimi’nin önemi ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması yolunda atılan ilk adım olmasıdır. Ulusun teşkilatlandırma ve mücadele yöntemleri belirginleşmiştir. Ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık fikri ilk kez ortaya atılmıştır.
Erzurum Kongresi: 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında gerçekleştirilen Erzurum Kongresinde alınan “ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez”, “Manda ve himaye kabul edilemez” kararı Kongrenin temelini oluşturdu. Yabancıların baskısı altındaki Osmanlı Hükümeti’nin dağılması karşısında ulus tümden direniş ve savunmaya geçecektir. Vatanı kurtarma yolunda İstanbul Hükümet’i başarısız kalırsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Ulusal kuvvetleri ve ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. Mebusan Meclisi açılmalı ve hükümetin çalışmalarını denetlemelidir. Kongrede yeni bir devlet kurma düşüncesi belirginleşmiş olup, Misak-ı Milli sınırları ilk kez belirlenmiştir. Mustafa Kemal’in başkanlığında doğu illerini temsilen, Heyet-i Temsiliye (Temsil Heyeti) adıyla bir yürütme organı seçilmiştir.
Sivas Kongresi: Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak için çareler aramak amacıyla seçilmiş temsilcilerin katılımıyla 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sivas Kongresi ulusal direnişi oluşturmada ikinci büyük adımdır. Bu Kongrede Erzurum Kongresinde alınan kararlar kabul edilmiştir. Erzurum kongresinde alınan kararlar bir bölge halkının kararları olmaktan çıkarılıp tüm ulusa mal edilmiştir. Ulusun geleceğine ulusun kendisinin karar vereceği ilkesi gerçekleştirilmiştir. Mustafa Kemal kongrede Temsil Heyeti’nin başkanı olarak seçilmekle Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın lideri haline gelmiştir.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 2,70 TL dir.

200908

2009.08
Seri no: 1031

200908


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.