Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2009 Yılınının 9. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2009.09
Etik Günü
( Ek Değerli )
20090901
2009.09.01
3816-4244-4141
Sunum:
25.05.2009 tarihinde, Etik Günü konulu Anma Pulu ( Ek Degerli ) ( 0,65 TL + 0,10 TL ) = 0,75 TL bedelle, bu pullara ait İlk Gün Zarfı 1,10 TL bedelle abone sayısı kadar tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde satışa sunulmuştur.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Etik Günü 25.05.2009 ANKARA
ibareli İlk Gün Damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü, Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi-Ankara adresinde kullanılmıştır.

Anma Pulunun Değeri: 0,65 TL + 0,10 TL =  0,75 TL
1 Dolar = 1,5496 - 0,48 $,  1 Euro = 2,1682 - 0,35 €
Çıkış Tarihi: 25.05.2009, Son Satış Tarihi: Tükeninceye Kadar
Basım Adedi: 100.000 Adet 1 puldan oluşan seri
Pulların Boyutu: 41 x 26 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Ofset
Basımevi: Ajans - Türk A.Ş.
Grafik Tasarım: Kumu Görevlileri Etik Kurulu

Seri Numarası: 1032
PTT Kodu: 1001 – 230, PTT Sayfa: 988
Konu: Etik Günü

İyi bir yönetimin, siyasetin, yargının ve toplumsal hayatın temel unsuru olan etik, bireylerin kişisel ve toplumsal yaşamdaki ahlaki değerlerinin bütünüdür. Nitekim, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk "Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür.” sözüyle etik değerlerin önemini vurgulamıştır.
Etik davranış ilkeleri; kamu görevlilerinin, kamu hizmeti bilinci içerisinde davranmasını, hizmetten yararlananlara karşı hukuka uygun, adaletli ve objektif işlem ve eylemlerde bulunmalarını, hizmet sunumunda kalite ve standardı gözetmelerini, kamu hizmetlerinin yürütülmesi sürecinde karşılaşılan yakınma ve şikâyetleri gidermelerini ve kamu hizmetlerinin ekonomik, etkin, verimli ve düzenli sunulmasını sağlanmayı hedeflemektedir.
Ülkemizde, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri belirlemek, etik davranış ilkelerinin ihlali iddiasıyla re’sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak, kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak üzere, 25.05.2004 tarihli ve 5176 sayılı Kanunla kurulmuştur.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 1,10 TL dir.

200909 2009.09
Seri no: 1032

200909


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.