Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2013 Yılınının 14. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
2013.14
Dünya Çevre Günü
( Çevre Kirliliği )

2013.14.B10
4020-B111-B113

2013.14.01
4020/1-4576-4440
2013.14.02
4020/2-4577-4441
2013.14.03
4020/3-4578-4442
2013.14.04
4020/4-4579-4443

Pullar ayrıca tabaka halinde basılmamıştır.
Sunum:
05.06.2013 tarihinde, Dünya Çevre Günü ( Çevre Kirliliği ) konulu dört değerli Anma Bloğu, 1,10 TL, 1,10 TL, 1,10 TL ve 1,10 TL olmak üzere toplam 4,40 TL bedelle söz konusu anma bloğuna ait İlk Gün Zarfı 4,75 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde ve www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa sunulmuştur.

Bahse konu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte,
Dünya Çevre Günü ( Çevre Kirliliği ) 05.06.2013 ANKARA
ibareli İlk Gün Damgası Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi ANKARA adresinde kullanılmıştır.

Anma Bloğunun Değeleri: 1,10 TL, 1,10 TL, 1,10 TL ve 1,10 TL = 4,40 TL
1 Dolar = 1,8858 / 2,33 $,  1 Euro = 2,4654 / 1,78 €
Çıkış Tarihi: 05.06.2013, Son Satış Tarihi: Tükeninceye Kadar
Basım Adedi: 100.000 Adet 4 puldan oluşan Blok seri
Bloğun Boyutu: 125 x 80 mm, Pulların Boyutu: 26 x 41 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Dijital Baskı
Basımevi: PTT Matbaası Ankara
Grafik Tasarım: Bülent Ateş

Seri Numarası: 1125
PTT Kodu: 1004 – 66, PTT Sayfa: 1087
Konu: Dünya Çevre Günü ( Çevre Kirliliği )

Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından, 1972 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de 133 ülkenin katılımıyla düzenlenen zirvede 5 Haziran tarihinin " Dünya Çevre Günü " olması oybirliği ile kabul edilmiştir. O tarihten bu yana Dünya Çevre Günü, çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek ve halkın katılımını arttırmak üzere dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. PTT de 1990 yılından bu yana her yıl Dünya Çevre Günü adı ile 2013 yılı çıkarılan anma bloğu ile çevre bilincinin geliştirilmesine destek verilmektedir.
İnsan nüfusunun dünya genelinde hızla artışı doğal kaynakları tahrip etmekte, fabrika ve sanayi kuruluşlarından çıkan atık maddeler hava, su ve toprakta birikerek çevre kirliliği oluşturmaktadır. Yaşamı kolaylaştırmak amacıyla tasarlanıp üretilen tüm araçlar, bilinçli şekilde geri dönüştürülemediği için doğanın temel fiziksel unsurları olan bitki ve hayvan varlığını tehdit etmekte, insanla içinde yaşadığı doğal çevre arasındaki denge bozulma noktasına gelmektedir.
Bireysel ve toplumsal yollardan alınacak bazı önlemlerle, çevreye zarar vermeyen üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, planlı şehirleşme, atıkların dönüştürülüp yeniden işlenmesi, atık arıtma tesisleri kurarak sanayi atıklarının temizlenmesi, alternatif enerjiler ve enerji verimliliği konularında yapılan çalışmaların arttırılması ile çevre kirliliğini en aza indirmek ve yaşam koşullarını iyileştirmek mümkündür.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız ( Dünya Çevre Günü ).
Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız ( Çevre Sorunları )
.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma Sunulduğu Günkü Değeri 4,75 TL dir.


2013.14
Seri no: 1125
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.