Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2016 Yılınının ( 3. ) serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 1198
2016.03
Saraylar
( İshak Paşa Sarayı )
2016-03-B01
4184-Blok 153

2016-03-01
4184/1-4630
2016-03-02
4184/2-4631

Blok içindeki Pullar ayrıca tabaka halinde basılmamıştır.
Sunum:
26.02.2016 tarihinde, Saraylar ( İshak Paşa Sarayı ) konulu iki değerli Anma Bloğu, 1,40 TL ve 1,40 TL olmak üzere toplam 2,80 TL, söz konusu Anma Bloğuna ait İlk Gün Zarfı 3,75 TL bedelle tüm PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde ve www.filateli.gov.tr web sitesinde satışa sunulmuştur.

Ağrı PTT Merkez Müdürlüğü Yavuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 402 sokak No:90/1 AĞRI adresinde,
SARAYLAR - İSHAK PAŞA SARAYI - AĞRI - 26.02.2016
ibareli İlk Gün Damgası kullanılmıştır.


Anma Bloğunun Değerleri: 1,40 TL ve 1,40 TL = 2,80 TL
1 Dolar = 2,9389 TL / 0,95 $, 1 Euro = 3,2403 / 0,86 €
Çıkış Tarihi: 26.02.2016, Son Satış Tarihi: Tükeninceye Kadar
Basım Adedi: 100.000 adet, 2 puldan oluşan Blok seri
Anma Bloğunun Boyutu: 108 x 60 mm. Pulların Boyutu: 41 × 26 mm. Dantel: 13
Baskı Yöntemi: Dijital
Basımevi: PTT Matbaası
Grafik Tasarım: Ayşe Ertürk Bıçakcı

Seri Numarası: 1198
PTT Kodu: 1001 - 90, PTT Sayfa: 1171
Konu: Saraylar ( İshak Paşa Sarayı )

Ağrı ili Doğubayazıt İlçesinde üç tarafı tamamen sarp, dik bir tepe üzerinde yer alan İshak Paşa Sarayı'mn harem taçkapısı üzerinde yer alan kitabede Hicri 1099 - Miladi 1784 yılında Çıldıroğullarından II. İshak Paşa tarafından yaptırıldığı bilgisi yer almaktadır.
Saraydan öte bir külliye özelliği gösteren İshak Paşa Sarayı, I.Avlu, Muhafız Koğuşlar, Zindan, II.Avlu, Hizmetli Odaları ve Zahire Ambarları, Selamlık ( Mabeyn ) Bölümü ( Cami - Divanhâne - Medrese Odaları ve Kütüphaneden oluşur. ), Türbe, Harem Bölümü ( Muayede Salonu - Mutfak - Hamam - Harem Odalarından oluşur. ) ve Hasbahçe olmak üzere dokuz bölümden oluşmaktadır.
Sarayın yapımında temel yapı malzemesi olarak çevrede bulunan oldukça zengin çeşitlilikteki taşlar kullanılmıştır. Taş malzeme dışında sınırlı miktarda ahşap, sıva ve harç ile taşların bağlantı elemanı veya pencere parmaklıklarında demir malzeme de kullanılmıştır.
Osmanlı mimarisinin en zengin örneklerinden biri olan sarayın süslemelerinde, yapıldığı dönemin moda beğenisi olan barok - rokoko gibi bazı batı etkiler, Kuzey Kafkasya ve Iran etkileri görülmektedir. Ancak, motiflerin temeline ve kompozisyon düzenlemelerine inildiğinde mimaride olduğu gibi süslemelerde de geleneksel Selçuklu sanatı etkileri ağır basmaktadır.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız.
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarf Dolaşıma sunulduğu günkü değeri, 3,75 TL dir.
Üretim Adedi: 2.500 Adet

2016.03
Seri no: 1198
2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.