Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2021 Yılının ( 19 ) serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 1352
-
2021.19
Malazgirt Zaferi'nin 950. Yıldönümü
2021-19-01
4552-5027
Sunum:
26 Ağustos 2021 tarihinde Malazgirt Zaferi'nin 950. Yıldönümü konulu tek değerli Anma Pulu, 3,00 TL bedelle, söz konusu anma puluna ait İlk Gün Zarfı 5,50 TL bedelle, PTT İşyerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulmuştur.

Malazgirt PTT Merkez Müdürlüğü Malazgirt/MUŞ ve Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Danışmentgazi Mah. 450. Sok. No: 2 Malazgirt/MUŞ adreslerinde,
Malazgirt Zaferi'nin 950. Yıldönümü 26.08.2021 MALAZGİRT
ibareli İlk Gün Damgası kullanılmıştır.

Anma pulnun Değeri:
3,00 TL
1 Dolar = 8.3855 TL / 0,3577 $, 1 Euro = 9.8677 TL / 0,3040 €
Çıkış Tarihi: 26.08.2021, Son Satış Tarihi: Tükeninceye kadar.
Basım Adedi: 100.000 adet tek puldan oluşan seri
Pulun Boyotu: 78 x 41 mm. 20 pullu tabakalar halinde üretilmiştir.
Baskı Yöntemi: Dijital Baskı
Basımevi: PTT Matbaası - Ankara
Grafik Tasarım: Aslı Öztürk

Seri Numarası: 1352
PTT Kodu: 1001-455, PTT Sayfa: 1340
Konu: Malazgirt Zaferi'nin 950. Yıldönümü

Muş iline bağlı Malazgirt İlçesi Önlerinde Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romanos Dıogenes arasında gerçeklemen ve Selçukluların kesin zaferi ile neticelenen "Malazgirt Meydan Muharebesi’ Anadolu'nun kapılarını Türklere açan sava» olarak tarihe geçmiştir.
Bizans İmparatoru Romanos, Türkleri Anadolu'dan atmak ve Selçuklu başkentine kadar girmek amacıyla, 13 Mart 1071 tarihinde kendi birliklerinin yanı sıra çeşitli milletlerden oluşan büyük bir orduyla ( kaynaklarda 100 000-600 000 arası olarak yer almaktadır ) İstanbul’dan hareket ederek Eskişehir, Sivas üzerinden Erzurum'a gelmiştir.
Sultan Alparslan ise bu sırada, Mısır Fatimi Halifeliği üzerine düzenlediği sefer dolayısıyla Halep önlerinde bulunmaktadır. Bizans ordusunun Anadolu'da ilerlediği haberini alır almaz, Mısır seferim yarıda kesip ( 26 Nisan 1071 ) ordusunun bir kısmını da terhis etmek zorunda kalmıştır. Muhtemelen Urfa- Musul hattı üzerinden İran'daki Hoy şehrine ulaşarak Romanos'un harekâtını buradan İzlemeye başlamıştır Doğu'ya doğru ilerlemeye devam eden Romanos ordusunun bir kısmını bölerek Oğuz/Türkmen akınlarının harekat üssü haline gelen Ahlat üzerine gönderirken,  kendisi de Alparslan tarafından bir yıl önce fethedilen Pasinler ve Hınıs güzergahı üzerinden Malazgirt önlerine gelmiş ve küçük bir Selçuklu garnizonu tarafından savunulan şehri, kısa bir kuşatmanın ardından teslim almıştır
Malazgirt gibi önemli bir ordugâh şehrini yeniden Bizans hakimiyetine geçiren Romanos,  ikinci hedefi Ahlat için hazırlıklara başlamıştır. Ancak,  daha Malazgirt'ten hareket edemeden Alparslan'ın komuta ettiği Selçuklu ordusunu karşısında bulmuştur Romanos,  Ahlat'a gönderdiği birlikleri geri çağırarak ordusunu savaş düzenine sokmuştur Alparslan coğrafi ve psikolojik üstünlüğü elde etmiş gibi görünse de en az İki katı büyüklüğünde bir orduyla savaşa girmenin risklerinin farkında olarak Bizans imparatoruna barış teklifinde bulunmuştur. Ancak, Romanos ordusunun sayısına güvenerek, Alparslan'ın barış teklifini zaman kazanmak için bir taktik olarak görüp reddetmiştir.
Sultan Alparslan, coğrafyanın sağlamış olduğu butun avantaları kullanarak ordusunun bir kısmını uygun alanlarda Önceden pusuya yatırmıştır. Savaş başladığında tekbir, boru, kös sesleri arasında hücuma geçen Selçuklu ordusu, ‘Turan laktiği” adı verilen sahte ricat ile önce geri çekilip sonra kanatlardan hücuma geçerek Bizans ordusunun önce sağ kanadını ardından da İmparator'un bulunduğu merkezi çembere almak suretiyle büyük oranda imha ederek gün batmadan zaferini ilan etmiştir. Esirler arasında Bizans imparatoru Romanos Diogenes de bulunmaktadır Bu zafer, Bizans ( Doğu Roma ) İmparatorunun ilk kez İslam hükümdarına esir düşmesi olarak da kayıtlara geçmiştir. 26 Ağustos 1071 yılında kazanılan Malazgirt Muharebesi İle birlikte Türkler, büyük direnişlerle karşılaşmadan Anadolu içlerine akmaya başlamışlardır.

PTT AŞ tarafından "Yurt Açan Savaşı” olarak da bilinen tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Meydan Muharebesi anısına hazırlanan "Malazgirt Zaferi'nin 950 Yıldönümü” konulu tek değerli anma pulu ve ilk gün zarfı 26.08.2021 tarihinde dcolaşuma sunulmuştur.


Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız ( ).
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma sunulduğu günkü değeri, 5,50 TL dir.
Zarfın Boyutu: 200 × 140 mm.
Baskı Yöntemi: Dijital Baskı
Grafik Tasarım:
Aslı Öztürk

 


2021.19
Seri no: 13522004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.