Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google

İLK GÜN ZARFLARI VE DAMGALARI

İLK GÜN ZARFLARI VE İLK GÜN DAMGALARI
İlk Gün Damgası: Posta pullarının dolaşıma ( Tedavüle ) çıkarıldıkları gün, pulların konusuyla ilgili yerlerdeki Posta işyerlerinde yalnız bu pulların iptalinde kullanılmak üzere yaptırılan ve üzerlerinde konuya ait yazı ve motifler bulunan tarih damgalarıdır.
İlk Gün Posta Damgası: PTT tarafıdan İlk Gün Damgası yapılmayan veya İlk Gün Damgaları yapılmaya başlanmadan evvel Pul serilerinin Zarflara veya bir sayfa kağıta yapıştırılarak dolaşıma çıkdıkları gün herhangi bir posta merkezinde damgalanması ile elde edilmiş, zarflar veya sayfalardır.
1961
1961.01 - Seri no: 299
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'nin 25. Yılı
09.01.1961 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı
PTT M.O.B.Y. Derneği Ankara Şubesi
Kamer
Akoba
Diğerleri

1961.02
Seri no: 300
Akoba

1961.03
Seri no: 301
Kamer
Akoba
Diğerleri

1961.04
Seri no: 302
Akoba
Diğerleri

1961.05 - Seri no: 303
Kandilli Rasathanesinin 50. Yılı
01.07.1961 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı
PTT M.O.B.Y.D. Ankara Subesi
Akoba
Diğerleri

1961.06
Seri no: 304

Akoba

1961.07 - Seri no: 305
Türkiye'de Mesleki ve Teknik Öğretim  Okullarının 100. Yılı
21.10.1961 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı
PTT M.O.B.Y.D. Ankara Subesi
Akoba
Diğerleri

1961.08 - Seri no: 306
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışı
29.10.1961 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı
PTT M.O.B.Y.D. Ankara Subesi
Kamer
Akoba
Diğerleri

1961.09
Seri no: 307
Akoba

1961.10 - Seri no: 308
Konulu Sürekli Posta Pulları - Atatürk 1961
31.12.1961 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı
PTT M.O.B.Y.D. Ankara Subesi
Kamer
Akoba
Diğerleri

İlk Gün Zarfları 1961 Listesi < >


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.