Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google

İLK GÜN ZARFLARI VE DAMGALARI

İLK GÜN ZARFLARI VE İLK GÜN DAMGALARI
İlk Gün Damgası: Posta pullarının dolaşıma çıkarıldıkları gün, pulların konusuyla ilgili yerlerdeki Posta işyerlerinde yalnız bu pulların iptalinde kullanılmak üzere yaptırılan ve üzerlerinde konuya ait yazı ve motifler bulunan tarih damgalarıdır.
İlk Gün Posta Damgası: PTT tarafıdan İlk Gün Damgası yapılmayan veya İlk Gün Damgaları yapılmaya başlanmadan evvel Pul serilerinin Zarflara veya bir sayfa kağıta yapıştırılarak dolaşıma çıkdıkları gün herhangi bir posta merkezinde damgalanması ile elde edilmiş, zarflar veya sayfalardır.
1971
1971.01
Seri no: 443
Diğerleri

1971.02 - Seri no: 444
Atatürk - Türk Tarih Kurumu Basımevi 1971
01.02.1971, 15.05.1971 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı


1971.03 -Seri no: R022
Sürekli Resmi Posta Pulları 1971
01.03.1971 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı


1971.04
Seri no: 445
Akoba
Diğerleri

1971.05
Seri no: 446
Kamer
Diğerleri

PTT M.O.B.Y.D. Ankara Subesi
1971.06
Seri no: 447
Diğerleri

1971.07 - Seri no: 448
Atatürk - Güzel Sanatlar Basımevi 1970
03.05.1971, Posta Damgalı İlk Gün Zarfı


1971.08
Seri no: 449

Akoba
Diğerleri

1971.09 - Seri no: 450
Atatürk -
Güzel Sanatlar Basımevi 1971
15.05.1971 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı
PTT M.O.B.Y.D. Ankara Subesi
Kamer
Diğerleri

1971.10
Seri no: 451

Kamer
Diğerleri

PTT M.O.B.Y.D. Ankara Subesi
1971.11
Seri no: 452
Akoba

1971.12
Seri no: 453

Kamer
Akoba
Diğerleri

1971.13
Seri no: 454

Kamer
Akoba
Diğerleri


1971.14
Seri no: 455

Diğerleri

1971.15
Seri no: 456

Kamer
Akoba
Diğerleri

1971.16
Seri no: 457

Kamer
Akoba
Diğerleri

1971.17
Seri no: 458

Kamer
Akoba
Diğerleri

1971.18
Seri no: 459
Kamer
Akoba
Diğerleri

1971.19
Seri no: 460

Akoba
Diğerleri

1971.20
Seri no: 461


1971.21
Seri no: 462


1971.22 - Seri no: R023
Sürekli Resmi Posta Pulları 1971/2
15.11.1969 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı


1971.23
Seri no: 463
Diğerleri

1971.24
Seri no: 464

Diğerleri

İlk Gün Zarfları 1971 Listesi < >


2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.