Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 1957 Yılınının 16. serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 249
1957.16
Benjamin Franklin'in 250. Doğum Yılı
1957-16-01
1734-1830-1946
1957-16-02
1735-1831-1947

Pullar aynı kompozisyonda, farklı renklerde basılmışlardır.
Pullarda 13.05.1956 tarhinden itibaren TÜRKİYE CUMHURİYETİ POSTALARI yazısı bırakılmış,
TÜRKİYE yazısı yanlız yazılmaya başlanmıştır.
Değerler yanlızca rakam olarak yazılmıştır. Kuruş, Lira gibi değer ifadeleri kullanılmamıştır.

Sunum:
28.11.1957 tarihinde Benjamin Franklin'in 250. Doğum Yılı konulu iki değerli Anma Pulları serisi, 0,65 ETL ( 65 kuruş ) ve 0,65 ETL ( 65 kuruş ) olmak üzere toplam 1,30 ETL ( 130 Kuruş ) bedelle PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus PTT Merkez süresince Müdürlüğü Filateli Gişesi Ulus - Ankara adresinde satışa sunulmuştur.

Anma Pulları serisne, PTT tarafından İlk Gün Zarfı ile Özel Posta Damgası ( İlk Gün Damgası ) yapılmamıştır.

Anma Pulları serisinin değerleri: 0,65 ETL ( 65 kuruş ) ve 0,65 ETL ( 65 kuruş ) = 1,30 ETL ( 130 Kuruş )
1 Gram Altın = 16,00 ETL / 0,0813 Gram - 1 Dolar = 2,8252 ETL / 0,4601 $
Çıkış Tarihi: 28.11.1957, Son Satış Tarihi: 31.12.1958 tarihinde dolaşımdan kaldırıldı.
Basım Adedi: 500.000 adet 2 puldan oluşan seri, ( 50 lik ) tabakalar halinde basılmıştır.
Pulun Boyutu: 30 x 39 mm. - Dantel: 13
¾ x 14¼
Baskı Yöntemi: Tiefdruk Usulü ile basılmıştır.
Basımevi: Avusturya Devlet Matbaası - Viyana
Grafik Tasarım:
Açıklanmadı

Seri Numarası: 249
PTT Kodu: 1001, PTT Sayfa:

Konu: Benjamin Franklin'in 250. Doğum Yılı

Benjamin Franklin'in 250. Doğum Yılı nedeniyle basılmıştır.

Ekseriya «zamanının en medenî insanı» olarak isimlendirilen Franklin matbaacı, naşir, mucit, fen adamı, terbiyeci, devlet adamı ve diplomattı. Bu arada Amerika posta sisteminin kurucusudur.
Franklin, 17 Ocak 1706’da on yedinci çocuğun on beşincisi olarak Massaehusetts Eyaletinin Boston şehrinde doğmuştur. Don yağı ve sabun imâl eden babasına yardtm etmek üzere daha on yaşındayken okulu terketmeğe zorlanan Franklin beş yabancı dil dahil olmak üzere birçok mevzularda kendi kendini yetiştirdi.
«The New England Courant» gazetesini yayınlayan kendisinden büyük kardeşine yardım eden Franklin 16 yaşında gazetenin baş yazarı oldu. Bu arada 25 yıl «Poor Richards’s» Almanağını neşretmiştir. 42 yaşında faal hizmetten çekilen Franklin hayatının geri kalan 42 yılını âmme hizmetine hasretti.
Franklin’in bir çok icatları arasında bir soba ve Armonika yer almaktadır. Mozart ve Bcthoven bu icat için özel müzik kompozisyonları yazmışlardır. 1752 yılının Haziran ayında fırtınalı Göğe uçurtma havalandırmak suretiyle Şimşeğin elektrikten farksız olduğunu ispat etti.
1757 yılından itibaren Franklin ”Pennsylvania’ Kolonisinin bir acentası olarak 15 yıl Londra’da kaldı 1776 da bir ittifak müzakeresi için Fransa’ya gitti ve daha sonra Amerikanın orta elçisi olarak bu memlekette vazife gördü. İhtilâl savaşının sonunda İngiltere ile barış muahedesini müzakere etti. Amerika’ya döndüğü vakit meşrutiyet toplantısına üye oldu.
Franklin, Amerika istiklâl ve Demokrasisinin istinat ettiği dört esaslı vesikada imzası bulunan yegâne şahsiyettir. Bu vesikalar şunlardır : İstiklâl beyannamesi, Fransa ve İngiltere ile yapılan muahedeler ve Amerika Birleşik Devletleri Anayasası.
Franklin’in imzaladığı en son evrak, Amerika Kongresine hitaben yazdığı esartin lağvını talebeden dilekçedir. 1790 yılında Franklin’in ölümünü bildiren haberi alan Fransız Millî Kurulu ittifak oyu ile üç günlük matem ilân etti.

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız. ( İz Bırakanlar )
PTT tarafından İlk Gün Zarfı ile Özel Posta Damgası İlk Gün Damgası ) yapılmamıştır.

1957.16 - Seri no: 249
Benjamin Franklin'in 250. Doğum Yılı
28.11.1957 Posta Damgalı İlk Gün Zarfı

Zarflar bulundukca örnek olarak konulacaktır.
Sizde bulunuyorsa tarayıp filateli@pulhane.com adresine 
e.posta ile gönderirseniz bu sitenin tamamlanmasına yardım etmiş olursunuz.
TEŞEKKÜRLER.2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.